Blog

Topologie van een wijk

een geknipte brug geeft toegang tot een omringde ruimte zonder oriëntatie noch samenhang een reeks van objecten met onbepaalde eigenschappen een ongeziene compactheid aan variëteiten in continue vervorming een verzameling van deelverzamelingen zonder homologie, zonder homogenie het domein van een continue irrationele functie, open en onbegrensd een topologische ruimte zonder weerga

Advertisements

M. zkt. vr.

die werd ingeprent tijdens kolkende dromen: met pupillen als bolleketten, een stem helder als een septiemakkoord, dijen zacht als vacht, onderaan vochtig als een moeras en een hersenschors bekleed met draperieën van haar en zijde. Met antilopisch uitzicht doch de mensenkennis louter psychologisch. Geboren in het teken van de Maagd, of als compromis: als achterkleindochter... Continue Reading →

De Brugse Poort overspoeld door gelukszoekers

Al het goede nieuws uit de Brugse Poort blijft voor een sterk aanzuigeffect zorgen op de omliggende wijken. Vooral bewoners uit Rabot en Muide worden aangetrokken door de rinkelende geluksindicatoren en de lokroep van allerlei niet-wetenschappelijke vastgestelde geruchten zoals de vele vrolijke fietsers, het lekkere shoppen op de Bevrijdingslaan, het verlaagde fijnstofniveau, de weldoende rust... Continue Reading →

Het licht van de troost

na alweer een bevlogen tocht op jacht naar een beeld dat poogt te vatten wat niet te vatten valt en een mise-en-scene met schoonheid en tragiek in een gulden snede strijk je neer en je vraagt je liefste de ogen te sluiten en op haar buik schets je vingergewijs de gevolgde route en je beschrijft... Continue Reading →

Het beloofde land

Zo'n 100 jaar geleden trekt de waalse journalist Auguste de Winne door Vlaanderen. In een artikelenreeks getiteld "A travers les Flandres" brengt hij in Le Peuple een choquerende getuigenis van het armetierige Vlaanderen van die tijd. Het verslag van een reis langs 'gaten van verdriet' door een Vlaanderen dat ligt te kreunen onder de knoet... Continue Reading →

De grote verzoening

Je dwaalt door de buurt, in de hoop te struikelen over onverwachte schoonheid ontgoocheld en verkleumd overwin je een drempel je scant de kuchende ruimte, schikt jezelf bestelt vruchteloos van het vat meet de schade vanuit een ivoren nuchterheid en aanschouwt de verschillende vormen van samen alleen zijn de stille en meer lawaaierige vormen van... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started